powered-edp
powered-edp
If you have any questions about the event please do not hesitate to contact us: supportingteam@winworld.pt

EDP BUSINESS SUMMIT '24

ALL ARTICLES

Sustainability

28 February 2024

Mądra (i opłacalna) przedsiębiorczość tylko z energią odnawialną. EDP Business Summit 2024

Transformacja energetyczna, polegająca w dużej mierze na przestawieniu gospodarki na odnawialne źródła energii, jest obecnie jedną z najważniejszych cywilizacyjnych zmian, które musimy przeprowadzić, żeby zabezpieczyć jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Z jednej strony stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i postępującą degradacją naszej planety, a z drugiej przyczynia się do zapewnienia niezwykle istotnego dziś bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego, opartego na niezależności w dostępie do źródeł energii. To także szansa dla lokalnych społeczności na poprawę jakości powietrza, rozwój lokalnej infrastruktury, nowych miejsc pracy oraz dodatkowe wpływy budżetowe.

Europa i neutralność klimatyczna

Najnowsze cele Komisji Europejskiej w zakresie dekarbonizacji wskazują na potrzebę osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Komisja zaleca, aby UE wyznaczyła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 roku w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Zalecenie to jest nie tylko początkiem otwartego dialogu między społecznością polityczną i biznesową, ale także impulsem do wprowadzenia rzeczywistych zmian na poziomie społecznym, biznesowym i państwowym.

Energia elektryczna odgrywa fundamentalną rolę w walce ze zmianami klimatu, ponieważ jej produkcja jest jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Aby osiągnąć neutralność emisji CO2, do 2050 r. 90% energii elektrycznej powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych (więcej informacji na temat prawodawstwa UE będzie można uzyskać podczas bezpłatnej międzynarodowej konferencji online EDP Business Summit, która będzie miało miejsce 7 marca br. 👉 Link do rejestracji TUTAJ.

Polska droga w kierunku zrównoważonych praktyk energetycznych

W 2023 r. Polska po raz kolejny pobiła rekord produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Według wstępnych szacunków wygenerowały one znacznie ponad 40 TWh, stanowiąc 27% krajowej produkcji. Odnawialne źródła energii zwiększyły swój udział w krajowym miksie energetycznym z 21% do 27% w ciągu roku, podczas gdy udział węgla zmniejszył się z 73% do 63%, osiągając najniższy poziom w ponad 100-letniej historii polskiej energetyki.

Według danych Agencji Rynku Energii, Polska posiada 16,53 GW mocy zainstalowanej w systemach PV (stan na koniec listopada 2023 r.). Oznacza to, że w ciągu 2023 roku moc PV wzrosła o ponad 4 GW. Polska, stawiając na zrównoważoną energię, robi znaczące postępy w transformacji energetycznej.

Można spodziewać się, że prowadzone przez nowy rząd prace nad aktualizacją PEP przyniosą nowe, jeszcze bardziej ambitne cele w zakresie udziału energii z OZE i obniżenia poziomu emisji CO2, co jest warunkiem koniecznym utrzymania konkurencyjności krajowej gospodarki na arenie międzynarodowej oraz poprawy naszej suwerenności energetycznej

Nowe możliwości oszczędzania dla przedsiębiorców

Także firmy – odbiorcy energii - w coraz większym stopniu stawiane są w centrum transformacji energetycznej, ponieważ bez ich udziału nie będzie możliwa dekarbonizacja i ponieważ mogą stać się silnym ogniwem w produkcji energii odnawialnej i skorzystać na transformacji. Grupa EDP pomaga firmom także w Polsce we włączaniu się w kształtowanie krajobrazu czystej energii w Polsce.

EDP jest międzynarodową firmą energetyczną działającą w czterech globalnych regionach (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Azja-Pacyfik) i przewodzącą transformacji energetycznej w całym łańcuchu wartości: w 2010 r. odsetek odnawialnych źródeł energii w produkcji firmy wynosił około 20%, a dziś jest to ponad 85%. Celem EDP jest osiągnięcie 90% jeszcze w tym roku. Do końca dekady firma chce być w 100% ekologiczna. Nasze motto, które napędza naszą strategię jak i codziennie działania, brzmi "We Choose Earth" (Wybieramy Ziemię). Podczas tegorocznego forum ekonomicznego w Davos, należąca do Grupy EDP spółka EDP Renewables została sklasyfikowana wśród 100 najbardziej zrównoważonych firm z różnych sektorów oraz jako czwarty najbardziej zrównoważony producent energii na świecie. To ogromne wyróżnienie stanowi kolejne potwierdzenie naszego autentycznego zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

Grupa EDP rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2008 r. w sektorze lądowej energetyki wiatrowej poprzez spółkę EDP Renewables, która pod względem dotychczas zrealizowanych inwestycji wiatrowych i słonecznych jest największym zagranicznym inwestorem w polskiej branży OZE W 2020 r. EDP rozszerzyła swoje portfolio na polskim rynku, zakładając EDP Energia Polska, która oferuje systemy solarne dla polskich firm, a tym samym pomaga im zmniejszać ślad węglowy, wdrażać czystszą energię elektryczną w procesach produkcyjnych i obniżać koszty.

Energia słoneczna - mądry krok biznesowy

W kontekście niestabilnych cen paliw kopalnych, a co za tym idzie energii elektrycznej, energia fotowoltaiczna staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla wielu konsumentów – pozwala im produkować i zużywać własną energię, zmniejszać zależność od dostaw z sieci i oszczędzać na miesięcznych rachunkach. Energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii w Europie, jest zrównoważona i niewyczerpana. W ciągu całego okresu eksploatacji instalacja słoneczna wygeneruje 30 razy więcej energii niż potrzeba było do jej zbudowania. Ale jest to również synonim oszczędności: autonomia zarządzania własną produkcją i zużyciem energii chroni firmy, pozwalając im być mniej narażonymi na wahania cen energii elektrycznej na rynku. Ta autonomia i niezależność od sieci pozwalają firmom osiągnąć oszczędności nawet do 30% w skali roku. I jest to konkurencyjna inwestycja: z bardzo atrakcyjnymi stopami zwrotu.

W 2023 r. EDP zakontraktowała dla swoich klientów biznesowych (m.in. Aldi i Emitel) w Polsce 102 MWp (wzrost o 123% w porównaniu do 2022 r.), a zainstalowała dla nich 29 MWp energii słonecznej. Żadna inna firma w Polsce nie może pochwalić się takim know-how i osiągnięciami. EDP jest niezawodnym partnerem dla właścicieli gruntów, społeczności lokalnych oraz firm z różnych sektorów i i różnej skali działalności.

Połączenie międzynarodowego doświadczenia Grupy EDP, jej stabilnej pozycji finansowej oraz doświadczenia polskiego zespołu i jego doskonałej znajomości krajowego rynku, przekłada się na kompleksowe wsparcie dla firm, które szukają oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i chcą uczestniczyć w transformacji energetycznej. EDP Energia Polska oferuje rozwiązania bez kosztów początkowych, takie jak model usługowy, w którym firma dokonuje inwestycji z własnych środków i rozlicza się z klientem na zasadzie wynajmu długoterminowego. Fotowoltaika w modelu PV-as-a-Service oznacza, że firmy nie muszą inwestować własnych środków. Koszty całej inwestycji pokrywa EDP, a klient może korzystać z instalacji PV długoterminowo, ponosząc stałe i przewidywalne koszty przez cały okres trwania umowy. Rozwiązania są dostosowane do tych firm, które nie chcą lub nie mogą inwestować w energię słoneczną, ale nadal chcą ją mieć. EDP jest również gotowa na współpracę z odbiorcami biznesowymi w oparciu o wykorzystanie koncepcji linii bezpośredniej.

Produkuj, przechowuj, korzystaj!

Na całym świecie EDP zainstalowało do tej pory około 1,7 GWp w samych projektach solarnych i planuje zainwestować 2,5 miliarda euro do 2026 roku, aby zainstalować kolejne 4 GW. W Polsce firma uruchomiła niedawno jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych w Europie – Elektrownię Fotowoltaiczną Przykona o mocy aż 200 MW.

EDP coraz częściej rozważa tego typu rozwiązania, nie w izolacji, ale jako część ekosystemu, do którego dodaje nowe produkty, technologie i usługi, takie jak bateryjne magazyny energii, aby umożliwić większą niezależność od sieci. Korzystanie z magazynów jest rosnącym trendem, ponieważ pozwala na przechowywanie energii produkowanej przez panele słoneczne, a niezużywanej w danym momencie, do wykorzystania w godzinach, w których nie ma światła słonecznego.

EDP Business summit - dołącz do rozmowy.

Innowacje technologiczne i skuteczna współpraca międzysektorowa są tym, czego wszyscy potrzebujemy, aby osiągnąć nasze cele. Niezbędne są również debaty na ten temat oparte na eksperckiej wymianie doświadczeń i perspektyw, skoncentrowane na znalezieniu najbardziej efektywnych rozwiązań. Czy jesteś gotowy, aby twoja firma stała się częścią rozwiązania energetycznego? Dołącz do nas na międzynarodowym szczycie EDP Business Summit, gdzie wizjonerzy, innowatorzy i liderzy branży spotykają się, aby przyspieszyć tę transformację.

Trzecia edycja międzynarodowego szczytu EDP Business Summit, która odbędzie się 7 marca w Lizbonie i będzie transmitowana na żywo, jest okazją do omówienia kluczowych możliwości i wyzwań dla tych, którzy wdrażają lub planują wdrożyć strategie dekarbonizacji. Światowej sławy prelegenci omówią, w jaki sposób przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i firmy mogą przyspieszyć transformację energetyczną, wdrażając najnowsze technologie, które kształtują przyszłość energii zgodnie z dobrostanem planety i modelami biznesowymi opartymi na zrównoważonym rozwoju. Tegoroczny EDP Business Summit koncentruje się na rozwiązaniach zasilających firmy czystą energią. Ma ona potencjał, by napędzać zmiany w środowisku biznesowym.

W konferencji EDP Business Summit można uczestniczyć zdalnie, bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji. Pełny program, informacje o panelistach i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie wydarzenia: https://edpbusinesssummit.edp.com/#about.

Już teraz zarejestruj się na EDP Business Summit i zapoczątkuj zmiany, których twoja firma potrzebuje!

If you have any questions about the summit please do not hesitate to contact us: business.summit@edp.com

Follow Us

Portugal

Spain

Italy

Brazil

Poland

EDP group companies operating in the liberalized energy trading market: EDP Comercial (Portugal), EDP Clientes (Spain), EDP (Italy), EDP (Brazil) and EDP Energy (Poland).
© Copyright 2024 - EDP Energias de Portugal. All rights reserved